Mở rộng quy mô tiếp thị của bạn

Yêu cầu một bản trình diễn
 • Mở khóa sự sáng tạo và thúc đẩy tư duy bên.
 • Nắm bắt và sắp xếp các ý tưởng tốt nhất cho các chiến dịch
 • Tạo tài liệu phong phú với tài liệu tham khảo, liên kết và các nguồn cảm hứng khác
 • Lập kế hoạch nghiên cứu của bạn, phát hiện tài liệu và kết nối các điểm, trực quan
 • Khám phá thông tin chi tiết về người dùng, tiến hành phân tích cạnh tranh, trực quan hóa các chiến lược tiếp cận thị trường và hơn thế nữa
 • Theo dõi các hoạt động phân phối của chiến dịch, lưu ý sự phụ thuộc vào một khung cộng tác
 • Tạo ra một môi trường của những ý tưởng tự do và năng lượng sáng tạo, trò chuyện và tương tác như bạn đang ở trong cùng một căn phòng
 • Chia sẻ những phát hiện, tiến hành đánh giá chiến dịch và hội thảo rút ra bài học
 • Thực hiện các hội thảo đào tạo bán hàng tương tác, đặt mục tiêu cùng nhau và liên tục theo dõi tiến độ
 • Hình dung các phễu bán hàng, thiết lập quy trình làm việc và các phương pháp hay nhất
 • Tạo không gian làm việc chung để tương tác tốt hơn với các nhà tài trợ, đối tác và các bên liên quan
 • Xác định các nút thắt cổ chai và tạo các kế hoạch có thể hành động để thực hiện các cải tiến
 • Suy nghĩ và lập kế hoạch trực quan
Canvas công việc chiến lược
Intel
Netflix
Nasa
City
Facebook
National Geographic
Paypal
Amazon
Ebay
Amex

Hãy để dữ liệu thúc đẩy các quyết định

Hãy để dữ liệu thúc đẩy các quyết định

Giữ nội dung và ngữ cảnh ở cùng một nơi bằng cách liên kết các tài nguyên và báo cáo dữ liệu, đính kèm ảnh chụp màn hình và ghi chú cuộc họp để xây dựng Whiteboard wiki, trang tổng quan, nhật ký tồn đọng và hơn thế nữa.

Hãy để dữ liệu thúc đẩy các quyết định
Break Down Silos

Break Down Silos

Break Down Silos

Tạo sự liên kết giữa các chức năng tốt hơn bằng cách trực quan hóa và truyền đạt tiến độ dự án, khoảng trống và cải tiến với biểu đồ Gantt, kế hoạch hành động, bài học kinh nghiệm và hơn thế nữa. Dễ dàng nắm bắt phản hồi và đề xuất cho các giải pháp với nhận xét nội dòng và hội nghị truyền hình trong ứng dụng.

Mở khóa sự đổi mới

Mở khóa sự đổi mới

Trao quyền cho các nhóm cộng tác tốt hơn với khung vẽ vô hạn và vô số tùy chọn để trực quan hóa và truyền đạt thông tin. Giữ cho mọi người tham gia, liên kết và gắn bó.

Mở khóa sự đổi mới

G2 Leader
G2
Capterra
GetApp
Atlassian
Software Advice
TrustRadius
Tích hợp với các ứng dụng bạn làm việc